Idrott

Friends utbildar idrottsföreningar för att ge ledare verktyg att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar - och skapa en trygg idrott för alla.

Svensk Idrotts riktlinjer är tydliga: Idrott för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter.

En trygg idrott för alla

90% av alla barn i Sverige kommer någon gång i kontakt med en idrottsförening. Detta innebär mängder med möjligheter att ge barn en rolig och meningsfull fritidssysselsättning, men även möjligheter att skapa en plats där barnet trivs och vågar utvecklas. En plats som erbjuder gemenskap, trygghet och glädje. Friends hjälper idrottsföreningar att skapa förutsättningar för en trygg idrott.

Stöd för föreningens arbete

Friends idrottsutbildningar riktar sig till föreningar och dess ledare, utövare och föräldrar. Vi hjälper er förening att skapa förutsättningar för ett tryggt klimat. För att ta fram en handlingsplan anpassad till varje förenings förutsättningar rekommenderar vi att samarbetet inleds med Friends kartläggning och analys. Med utgångspunkt i denna hittar vi tillsammans verktyg i det förebyggande och akuta arbetet mot kränkningar och diskriminering.

Boka Friends

Prisuppgifter idrott

Ladda ner prislista för idrott- och ungdomsledare

Analysera: från 6 600 kr
Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys samt kartläggningspresentation med föreningsansvariga.

Analysera och förebygg: från 12 000 kr
Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys, kartläggningspresentation med föreningsansvariga samt ledarutbildning.

Analysera, förebygg och främja: från 18 000 kr
Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys, kartläggningspresentation med föreningsansvariga, ledarutbildning, inspirationsträff med aktiva samt föräldrautbildning.

Alla utbildningar för idrotten går även att köpas separat
Ledarutbildning: 7 000 kr
Vårdnadshavarutbildning: 6 600 kr
Inspirationsträff med aktiva: 6 600 kr
Extra inspirationsträff med aktiva: 3 000 kr
Gruppträff med aktiva: från 5 000 kr

Övriga utbildningar för föreningar
Friends för ungdomsledare 2h: 7 000 kr
Friends ungdomsledarutbildning förklarar och problematiserar ledarskap, gruppklimat och kränkningar bland barn och unga. Ledarutbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att skapa delaktighet och samsyn i det förebyggande arbetet. Utbildningen sker genom föreläsning, diskussioner och övningar.

Friends för ungdomsledare 3h: 8 200 kr
Den extra timmen Innehåller tillägg med övningar att göra i barn- och ungdomsgrupper.

Om våra priser
Priserna gäller från och med 1 januari 2018 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.

Regler vid avbokning
Vid avbokning senare än 60 dagar innan bokad utbildningsdag debiteras kunden för motsvarande 50% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokad utbildning debiteras kunden för motsvarande 75% av utbildningskostnaden. Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras kunden för motsvarande 100% av utbildningskostnaden. Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan den första inbokade utbildningsdagen sker avbokningen utan kostnad.

Förbehåll
Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller annan anledning.

Om våra utbildningar i idrotten

Ladda ner information om Friends utbildningar i idrotten som pdf

Friends förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap där föreningar med långsiktighet arbetar både främjande och förebyggande. Alla är vinnare med främjande insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga, ledare, vårdnadshavare och idrottande barn och ungdomar.

Analysera

Kartläggningsenkät
Webbaserade enkäter för att svara upp mot behovet av att kartlägga trivsel, trygghet och attityder i föreningen. Enkäterna riktar sig till aktiva mellan 11–18 år samt till alla ledare i föreningen. Resultatet visar bland annat förekomsten av kränkningar, stämning och hur ledarna upplever trygghetsarbetet i föreningen.

Kartläggningspresentation 1,5h
Vi går igenom föreningens kartläggningsresultat tillsammans med föreningsansvariga och lägger upp en strategi för det fortsatta trygghetsarbetet i föreningen utifrån kartläggningen.

Webbaserade nivåanpassade enkäter som fylls i av samtliga elever och all personal. Resultatet visar trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevers och personals upplevelse av likabehandlingsarbetet.  

Förebygg

Ledarutbildning 2,5h
Ledarutbildningen vänder sig till alla barn- och ungdoms- ledare i föreningen. Vi förklarar och problematiserar kring ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Utbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att ta fram konkreta åtgärder i det förebyggande arbetet mot kränkningar och utanförskap.

Främja

Inspirationsträff med aktiva 30min
Inspirationsträffen kan göras med en stor grupp barn och ungdomar och sker genom monolog, föreläsning och interaktion. Träffen syftar till att inspirera till ett schysst och positivt klimat inom idrotten samt att sätta igång tankar och funderingar om mobbning och utanförskap. Vi ger exempel på hur varje individ kan göra positiv skillnad i sin vardag. Träffen vänder sig till barn och ungdomar från nio år och uppåt.

Gruppträff med aktiva 1–2 h
Vi träffar laget eller träningsgruppen där vi inspirerar till att skapa ett accepterande och tryggt klimat i gruppen. Träffen syftar till att ha roligt, väcka engagemang samt belysa vikten av hur varje individ kan göra skillnad på egen hand och tillsammans med sina träningskamrater. Max 25 deltagare per grupp.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Vårdnadshavare ges möjlighet att diskutera sin egen, andra vårdnadshavares och föreningens roll i det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar. Föreläsning varvas med diskussion om hur man kan vara en positiv aktör samt vad man som vårdnads- havare kan göra för att stötta barn som utsätts eller utsätter andra för kränkningar.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close