Idrott

Friends utbildar idrottsföreningar för att ge ledare verktyg att arbeta förebyggande mot mobbning och kränkningar - och skapa en trygg idrott för alla.

Svensk Idrotts riktlinjer är tydliga: Idrott för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter.

En trygg idrott för alla

90% av alla barn i Sverige kommer någon gång i kontakt med en idrottsförening. Detta innebär mängder med möjligheter att ge barn en rolig och meningsfull fritidssysselsättning, men även möjligheter att skapa en plats där barnet trivs och vågar utvecklas. En plats som erbjuder gemenskap, trygghet och glädje. Friends hjälper idrottsföreningar att skapa förutsättningar för en trygg idrott.

Stöd för föreningens arbete

Friends idrottsutbildningar riktar sig till föreningar och dess ledare, utövare och föräldrar. Vi hjälper er förening att skapa förutsättningar för ett tryggt klimat. För att ta fram en handlingsplan anpassad till varje förenings förutsättningar rekommenderar vi att samarbetet inleds med Friends kartläggning och analys. Med utgångspunkt i denna hittar vi tillsammans verktyg i det förebyggande och akuta arbetet mot kränkningar och diskriminering.

Boka Friends

Prisuppgifter idrott

Ladda ner prislista för idrott- och ungdomsledare

Analysera: 6 600 kr
Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys samt kartläggningspresentation med föreningsansvariga.

Analysera och förebygg: 12 000 kr
Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys, kartläggningspresentation med föreningsansvariga samt ledarutbildning.

Analysera, förebygg och främja: 18 000 kr
Utbildningar som ingår: kartläggning och orsaksanalys, kartläggningspresentation med föreningsansvariga, ledarutbildning, inspirationsträff med aktiva samt föräldrautbildning

Alla utbildningar för idrotten går även att köpas separat
Föräldrautbildning: 6 600 kr
Ledarutbildning: 7 000 kr
Inspirationsträff med aktiva: 6 600 kr
Extra inspirationsträff med aktiva: 3 000 kr

Övriga utbildningar för föreningar
Friends för ungdomsledare 2h: 7 000 kr
Friends ungdomsledarutbildning förklarar och problematiserar ledarskap, gruppklimat och kränkningar bland barn och unga. Ledarutbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att skapa delaktighet och samsyn i det förebyggande arbetet. Utbildningen sker genom föreläsning, diskussioner och övningar.

Friends för ungdomsledare 3h: 8 200 kr
Den extra timmen innehåller tillägg med övningar att göra i barn- och ungdomsgrupper.

Om våra priser
Priserna gäller från och med 1 oktober 2016 och tillsvidare. Alla priser är exkl. moms. Kostnad för resa och logi ingår i priset. Vid specialutbildningar begär offert.

Regler vid avbokning
Vid avbokning tidigare än 60 dagar innan första inbokade utbildningsdag sker avbokningen utan kostnad.

Vid avbokning senare än 60 dagar innan första inbokade utbildningsdag debiterar Friends för motsvarande 50 procent av utbildningskostnaden. Vid bokning av ett paket eller flera på varandra följande utbildningar gäller debiteringen hela paketet och de 60 dagarna räknas till den första inbokade utbildningsdagen.

Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagen debiteras 100 procent av kostnaden.

Friends förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar på grund av sjukdom, lågt antal deltagare eller annan anledning.

Referenser idrott

Stadium Sports Camp AB (Sverige)
Niclas Westerdahl, VD
Tel: 011 24 30 66
Mail: niclas.westerdahl@stadium.se

OPE if fotboll, Östersund, region Nord
Camilla Backman, styrelseledamot
Tel: 070-21 70 621
Mail: camilla.backman@zonline.se

Umeå ryttarförening, Umeå, region Nord
Stina Burström, verksamhetschef
Tel: 090-12 63 00 / mobil: 070-214 46 40
Mail: stina.burstrom@hippologum.com

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close