Vad kan jag göra för att minska kränkningar och mobbning?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och mobbning. Du ska agera skyndsamt när du ser att kränkningar pågår och omedelbart se till att situationen upphör.

14 juli 2021

Det handlar om att i första hand stoppa de pågående kränkningarna, att utreda vad som hänt och att vidta åtgärder som stärker och skyddar de inblandade barnen (oavsett vilken roll de har).

När vuxna inte agerar eller reagerar sänder det signaler till alla barn att händelsen inte är viktig eller allvarlig eller kanske till och med accepterad av dig som ledare. Detta kan bidra till att kränkningar normaliseras både för den utsatte och den som utsätter. Därför behöver vi alltid agera på kränkningar.

Det är också viktigt att vi alltid arbetar främjande och förebyggande. Att du som ledare hela tiden arbetar med att stärka sammanhållningen i din grupp, främjar allas lika värde och pratar öppet om en önskad kultur som är fri från kränkningar, negativa kommentarer, utfrysning med mera.

Tillbaka till frågor och svar för idrottsledare