Vad har idrottsföreningar för ansvar när de fått veta att ett barn är utsatt för mobbning?

Vuxna idrottsledare ska alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut.

april 21, 2021

Även om en idrottsförening inte har samma lagliga skyldighet att motverka och åtgärda mobbning och kränkningar som förskolan/skolan har enligt skollagen, så ska vuxna idrottsledare alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut. Enligt Riksidrottsförbundets idédokument ”Idrotten Vill” ska idrottsföreningar utgå från barnkonventionen och arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och mobbning. Med fokus på barnets bästa bör de även när något har hänt ta reda på mer om situationen, analysera orsaker och ta fram åtgärder för att kränkningarna ska upphöra.

Läs mer om kunskap och stöd för idrottsledare

Tillbaka till frågor och svar