Vad har förskolan för ansvar kopplat till trygghetsfrågor?

Förskolan har ett ansvar enligt Skollagen att jobba främjande, förebyggande och åtgärdande kring frågor som gäller trygghet på förskolan. Här är en kort förklaring kring vad detta innebär.

20 april 2021

Främjande arbete är allt förskolan gör utan förekommen anledning. Detta ska ske i förskolans alla miljöer. Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva värdena så som allas lika värde och möjligheter.

Förebyggande arbete är det ni gör med information från kartläggningar på er förskola, vilket kan handla om att identifiera risker. Till exempel när ni på förskolan har gjort en kartläggning och får information om att barnen känner sig otrygga vid toaletterna och utomhus. Utifrån detta sätter ni in förebyggande åtgärder för att skapa en förändring.

Åtgärdande arbete handlar om att agera för att få stopp på kränkningar och mobbning. Det ska finnas rutiner för hur ni agerar när en kränkningssituation har uppstått.

Tillbaka till frågor och svar