Vad har förskola och skola för ansvar när de fått veta att ett barn är utsatt för mobbning?

Alla som arbetar inom förskole- eller skolverksamhet har ett ansvar att ta reda på varför ett barn upplever sig utsatt.

april 21, 2021

I lagstiftningen (skollagen och diskrimineringslagen) står att förskola och skola har utredningsskyldighet. Det innebär att de ska ta reda på varför ett barn upplever sig utsatt och vilka delar i verksamheten som brustit när det kommer till det förebyggande arbetet mot mobbning. Förutom utredning ska verksamheten även ta fram åtgärder som leder till att mobbningen upphör.

Tillbaka till frågor och svar