Vad är normer?

Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar som skapas utifrån föreställningar om vad som är ”normalt” och vad som är avvikande.

april 20, 2021

Normer avgör vem som har makt. Att följa normen belönas ofta med att inkluderas och att få vara ifred. Att avvika eller gå emot normen kan straffas genom alltifrån ifrågasättningar och tystnad till våld. Normer finns överallt. De talar om för oss vad vi ska tycka, hur vi ska se ut och vara i olika sammanhang.

Tillbaka till kunskap och stöd