Vad är mobbning?

Mobbning är när någon blir utsatt för kränkningar av en eller flera andra personer vid flera olika tillfällen.

juni 10, 2021

Den som utsätts upplever sig ofta vara i underläge och kan ha svårt att försvara sig gentemot den eller de som kränker.

Tillbaka till kunskap och stöd för barn och unga