Vad är en kränkning?

Friends definition av en kränkning innebär att en person säger eller gör något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och mindre värd.

20 april 2021

Det är alltid den som blir utsatt som avgör om det är en kränkning eller inte. Den utsatte har tolkningsföreträde. Det är alltså inte intentionen eller avsikten som avgör.

Kränkningar kan ske i olika former och på olika platser (exemplen om nätet inom parentes):

  • Psykiska kränkningar: Utfrysning och subtila metoder som miner, gester, ignorering, undvikande, suckar och blickar (utfrysning från grupper på sociala medier).
  • Verbala kränkningar: Elaka ord, skvaller, rykten, förtal och överdrifter (hårda och elaka ord som någon skriver i en chat).
  • Fysiska kränkningar: Slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse (någon loggar in på en annan persons konto och lägger upp bilder).

Frågor och svar för vårdnadshavare

Frågor och svar för skolpersonal

Frågor och svar för förskolepersonal