Vad är diskriminering?

Diskriminering är när någon blir sämre behandlad eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

14 juli 2021

Barn och unga kan inte diskriminera varandra, då är det trakasserier. Men när ett barn eller en ungdom blir sämre behandlat än andra barn och unga, av en vuxen i förskolan, skolan eller idrottsföreningen, och det har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder är det diskriminering.

Exempel:

 • En spelare kränks p.g.a. att hen bryter när hen pratar (etnicitet)
 • En person blir diskad från längdskidtävlingen för att en kälke ses som otillåtet hjälpmedel (funktionsnedsättning)
 • En tjej får inte vara med i föreningen för att föreningen inte har flicklag (kön)
 • En tränare hånar en spelare för att hen bär hijab (religion)

I Sverige finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Sexuella läggning
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Ålder

Diskrimineringsgrunderna finns för att skydda människor/grupper som blir eller blivit mer utsatta.

Vem som helst kan bli utsatt för kränkningar eller trakasserier. Olika studier visar dock att vissa grupper är mer utsatta än andra. Dessa grupper är barn och unga som invandrat, HBTQ-personer och personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tillbaka till frågor och svar för idrottsledare