Vad är diskriminering?

Diskriminering innebär att någon behandlas sämre än andra. Skolan får inte diskriminera elever. En skola måste se till att alla elever har lika rättigheter och möjligheter.

juni 11, 2021

Exempel på diskriminering i skolan:

En elev har förklarat att hen inte identifierar sig som tjej och inte vill bli tilltalad som tjej. Ändå vägrar lärare använda pronomet hen när de pratar med eller om eleven.

Vad betyder diskrimineringsgrunder?

Diskriminering är förbjudet enligt lag om det beror på:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Tillbaka till kunskap och stöd för barn och unga