Trygg Kommun – kostnadsfritt webinarium

Ta del av forskning och erfarenhet om hur ni i er kommun kan förebygga kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning bland barn och unga.

september 13, 2021

Trots många åtgärder för att stoppa mobbningen i Sverige, har andelen utsatta barn inte alls minskat under de senaste åren. Många skolor arbetar hårt för att minska mobbningen när den uppstår, men alltför ofta ger dessa insatser inget långsiktigt resultat. Ofta prioriteras tyvärr de åtgärdande insatserna på bekostnad av de förbyggande och mer långsiktiga som ger störst effekt.

I samarbete med Örebro universitet har Friends drivit ett projekt som syftar till att utveckla och utvärdera ett systematiskt tillvägagångssätt för att förebygga kränkningar, trakasserier, diskriminering och mobbning utifrån den bästa tillgängliga forskning och erfarenhet. Projektet heter Hej Kommunen och kombinerar ett systematisk skolspecifikt arbete med de fördelar som uppstår med ett övergripande arbete i hela kommunen från förskolan och förskoleklass till gymnasiet. I projektet har två svenska kommuner i mellersta respektive södra Sverige ingått.

Hej Kommunen har pågått i tre år och under projektet har trenden vänt – upplevelsen av mobbning har minskat bland eleverna i kommunerna som deltagit, trots att mobbning ökar i samhället i övrigt.

Läs mer om projektet

För vem

Vi vill nu bjuda in skolchefer och skolledare över hela landet till ett kostnadsfritt webinarium för att dela med oss av våra lärdomar från detta projekt för att hjälpa er i ert trygghetsarbete och på så vis komma närmare vår vision: en värld där inget barn blir utsatt för mobbning!

Detta vill ni inte missa!

8 oktober, kl. 08:30-09:30

Bjud med dina närmsta kollegor för att kunna ta vidare diskussionen efteråt.
Genomförs digitalt via Zoom, länk skickas ut i god tid innan webinariumet.

Anmäl dig till webinariumet här