Här kommer det hända fantastiska saker

Varje sida kommer att innehålla mer och mer spännande saker angående Friends nya hemsida.

ikon föreställande en boll som symboliserar friends utbildningar för idrottsföreningar.

öanfaåeowniaåo

niagåbinråhainehrbåaoinbå
jaåboirnaåoeirn
naoåwedråao

länk

En grej till

anaårinaberåoinsåbi

EMO och CTA-modulen

bla bla bla bla bla

länk

Ett pangram, från grekiskans pan gramma vilket ungefär betyder ”varje bokstav”, är en text som innehåller, eller bör innehålla, varje bokstav i alfabetet. Förutom för skojs skull används pangram ofta inom typografin för att visa exempel på utseende hos typsnitt. Ett tidigare användningsområde var vid test av skrivmaskiner, skrivare, telex och liknande utrustning.

Ett pangram, från grekiskans pan gramma vilket ungefär betyder ”varje bokstav”, är en text som innehåller, eller bör innehålla, varje bokstav i alfabetet. Förutom för skojs skull används pangram ofta inom typografin för att visa exempel på utseende hos typsnitt. Ett tidigare användningsområde var vid test av skrivmaskiner, skrivare, telex och liknande utrustning.

Ett äkta pangram innehåller alla alfabetets bokstäver, och ett perfekt pangram innehåller varje bokstav precis en gång. Perfekta pangram på svenska innehåller mer eller mindre påhittade ord och krystade meningar.

Det här är min nya favorithemsida!

Anesa
friends.se

Min med!

Andrea
www.causalityagency.com

äafkjjäafijawiojagnåäaognvåab åabåaoiga¨rea

anåbaniåenirgåaierngåaenrgåaoi neårinr

nrgåaneåaneårinaåonaåenbåakbåoanoå

påavå aijmvåriocmåaix,årai,råaocåp

http://www.friends.se

Test

Nu är det jul, här i vårt hus

Nu finns Snällkalendern i varje butik, gå ut och köp idag.

60 000

barn far illa varje dag i Sverige

navnaiåoinaåweni aw
awgoain ågroianåhoia
e raroåcnaveåvaåvub3aå

1066

Slaget vid Hastings

Normander erövrar England

1917

Ryska revolutionen

Folket störtar tsaren och tar över makten, början på Sovjetrepubliken.

1989

Berlinmuren faller

fghjklö vhbjkntyfviuh gybuonijpoyivuboi

Nyheter

Friends generalsekreterare Per Leander och

Politiker diskuterade NPF insatser i skolan

Friends och Hjärnfonden bjöd in politiker för att prata om hur skolans arbete kan stärkas för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

juni 13, 2019

två personer i ett stall tillsammans med en brun häst.

Stor kartläggning av ridsportledares erfarenheter

Inom projektet Trygga Ledare startar nu en nulägesanalys för att få fram dagens ledares erfarenheter, styrkor och behov.

maj 6, 2019