Telia och Friends lanserar Mobilkörkortet – för en trygg start för barn på nätet

Vi kopplar upp oss mer än någonsin, det gör även barnen. En uppkopplad mobil innebär en värld av möjligheter, men också baksidor. Nu tar Telia och Friends nya tag i kampen för ett tryggt liv på nätet och lanserar Mobilkörkortet. Ett roligt kunskapstest för hela familjen och ett smart och samtalsöppnande verktyg för föräldrarna, så att de enklare kan navigera barnen rätt.

22 april 2021

Mobil till barnen är idag en självklarhet för många och i snitt börjar barn använda en skärm redan vid 6 års ålder. För dem är det ingen större skillnad på att umgås på skolgården eller över skärmen och sett till kränkningar är det lika verkligt oavsett var det sker. Däremot skiljer det sig i hur de guidas, vilket också bekräftas av svenska föräldrar i en ny SIFOundersökning från Telia. Hela nio av tio föräldrar är oroliga för baksidorna med nätet och att barnen ska råka illa ut. En femtedel uppger att de inte hjälpt sina barn med en introduktion till livet på nätet. Hos föräldrar till 6–9 åringar är det mer än var fjärde.

– De allra flesta barn vi pratat med i vårt arbete vill ha hjälp av en vuxen inom området och det är också vuxnas skyldighet att lyssna, engagera och agera. Föräldrarna spelar en nyckelroll i det och många är redan idag duktig på att prata med sitt barn om livet på nätet, men vi ser också att det finns en osäkerhet i vad man ska prata om. Med Mobilkörkortet hoppas vi kunna stötta hela familjen att komma igång, ju tidigare desto bättre, säger Anna-Carin Wettefors, sakkunnig på Stiftelsen Friends.

Enligt Friends utsätts mer än 60 000 barn för mobbning varje år. I Telias undersökning uppger en femtedel att deras barn har råkat illa ut på nätet och många av dessa föräldrar önskar att de pratat om nätet med sina barn i tidigare ålder. Det visar hur viktigt det är med vägledning inför barnens första möte med mobiltelefonen och nätet. Vid frågan om Mobilkörkortet skulle vara intressant att ta med sina barn uppger sex av tio att de är intresserade. Bland föräldrar med barn 6–9 år är hela sju av tio intresserade av att ta Mobilkörkortet.

– På Telia har vi under många år jobbat för att bidra till ett tryggt och säkert liv online och det är något vi tycker är otroligt viktigt. Tillsammans med Friends vill vi nu på ett helt nytt sätt bidra till en tryggare nätvardag för hela familjen. Vi hoppas att Mobilkörkortet ska öppna upp för fler samtal mellan föräldrar och barn, stötta introduktionen av barnens skärmtid och inspirera till en trygg start och ett roligt liv på nätet, säger Anna Augustson, hållbarhetschef på Telia.

Mobilkörkortet

Mobilkörkortet är ett stöttande verktyg för hela familjen med syfte att underlätta introduktionen till livet på nätet. Samtidigt är det ett roligt och lärorikt test för barnen. Det vänder sig främst till föräldrar med barn 6–9 år, men vem som helst är självklart välkommen att testa, då det kan variera mellan familjer om när det börjar bli aktuellt med skärmtid eller en första mobil.

Mobilkörkortet består av en kunskapsdel och ett test med olika kapitel som tar upp olika ämnen, bland annat om hur man är en bra kompis – men även säkerhet, troll och virus, spel och sociala medier.

Exempel på kapitel:

 • Schysst på nätet
 • Idoler och spel
 • Säker på mobilen

I varje kapitel finns:

 • En kort inledning med bakgrund och teori
 • Tips till barn
 • Tips till föräldrar
 • Frågor som föräldrar kan ställa sitt barn

Den som klarar testet belönas med ett digitalt mobilkörkort och en snygg sticker att ha i mobilen eller att dela med sina kompisar.

Börja ta Mobilkörkortet tillsammans med barnen redan idag: www.mobilkorkortet.se

Mer fakta från SIFO-undersökningen

 • Nio av tio (92%) barn hade tillgång till en mobil, surfplatta eller dator genom familjemedlemmar innan de fick egen. Bland 6–9 åringar är det så många som 95 procent.
 • Nio av tio (93%) föräldrar är rädda för att deras barn ska råka ut för hot, hat och kränkningar av barn (43%) eller vuxna (44%) på sin skärm. Fler än hälften (52%) är också rädda att deras barn ska få olämpligt innehåll skickat till sig.
 • Drygt fyra av tio (44%) föräldrar säger att deras barn råkat ut för incidenter på nätet som fått barnen att må dåligt och nästan åtta av tio (79%) av föräldrarna till utsatta barn uppger att det är ett annat barn som utsatt deras egna barn för hot eller hat.
 • Bland anledningar till att föräldrar väntar med en ordentlig introduktion nämns svårigheter i att förklara nätet och farorna.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes online den 16–19 mars i Kantar Sifo:s onlinepanel med föräldrar till barn i åldern 6–16 år. Panelen består av slumpmässigt rekryterade personer och är representativ för landet vad gäller kön, ålder och region. Svarsfrekvensen är 49 procent där 2040 personer fick möjlighet att svara och 1009 av dem valde att svara på undersökningen.

För mer info kontakta:

Naod Abera
Pressansvarig, Friends
naod.abera@friends.se
070- 725 54 33