Prata med ditt barn om sexuella trakasserier

Det här är Friends rekommendationer för hur du som vårdnadshavare kan prata med ditt barn om sexuella trakasserier.

1. Börja prata

Introducera samtal om samtycke, rättigheter och skyldigheter med dina barn redan i förskoleålder. Gör det till en vana att prata om dessa frågor i hemmet under barnens uppväxt. Vad är samtycke? Vad innebär samtycke? Vad har jag för rättigheter till min egen kropp och integritet? Vad säger lagen och var går gränsen? Vad har förskolan/ skolan för skyldigheter? Hur agerar jag om jag blivit utsatt, har jag någon i min närhet som har blivit utsatt eller själv utsätter? 

Diskussioner om samtycke är jätteviktigt för att främja ett klimat där varje person har rätt till sin egen kropp och sin egen sexualitet. Vi vet att många som blir utsatta och som utsätter inte har koll på vad våra lagar säger och vad de har för rättigheter och skyldigheter. En förutsättning för att vi ska kunna använda våra system och lagar och kräva våra rättigheter är att vi har koll på vad som gäller. 

2. Öva

En förutsättning för samtycke är att kunna läsa av och tolka andra människors signaler. Genom att öva på att fråga och att läsa av/ känna in vad andra människor signalerar främjar du förutsättningar för ditt barn att agera med respekt för andra människor. Genom att prata om och öva på att ta ansvar för att tolka och förstå hur ditt barns beteende påverkar andra har du som vårdnadshavare möjlighet att förebygga sexuella trakasserier. 

3. Respektera

Genom att som vuxen respektera dina barns integritet lär du dem att utöva samtycke. Detta är viktigt för att lära sig om och träna på såväl skyldigheter som rättigheter. Fråga om ditt barn vill ha en kram, om den vill berätta om sin nya kärlek, om den vill krama sin kompis förlåt. Förutsätt inte, tvinga dem inte och ta dig inte friheter. Samtycke är ömsesidigt och viktigt i alla relationer. 

4. Närvara

Vi vet att våldtäktskultur, sexualisering och stereotyper ofta är en del av vår populärkultur och att de bilder och framställningar vi matas med är en stor anledning till att sexuella trakasserier är så normaliserat. Det här är bilder som vi exponeras för överallt och som ingen kan skydda sig mot- i dator och tv-spel, i musikvideos, i filmer, i reklam, i porr och i låttexter. Som vårdnadshavare är det därför viktigt att utmana och ifrågasätta dessa framställningar. Ge dina barn alternativa bilder och förklara varför det de upplever och ser är problematiskt. Ta den där extra minuten för att problematisera och ställa frågor istället för att låta det passera – var en vuxen motvikt.
                                         

5. Agera förebild

Våra barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Fundera på hur du pratar om andra människors kroppar, din egen kropp, vad du skämtar om och hur du agerar i vardagen. Det som du oreflekterat säger och gör är medskapande till dina barns referensramar och deras syn på sina och andras rättigheter. Att vara förebild och aktivt ta ställning i vardagen är en framgångsfaktor, se till att bredda din förståelse och dina egna referensramar.

6. Samarbeta

Att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier ingår i skolans uppdrag. Använd mötestider för vårdnadshavare att ställa frågor om skolans strategier för det förebyggande arbetet. Fråga hur ni kan samarbeta och hjälpas åt i detta oerhört viktiga arbete. Vilka frågor diskuteras just nu och vilka möjligheter har ni att ta vid i hemmet. 

7. Ta på allvar!

Många barn och unga kan uppleva en stark oro över att berätta för vuxna om vad de har upplevt. Denna oro kan bero på många olika anledningar men vanliga orsaker är att de känner skuld över vad som har hänt eller rädsla för att händelsen ska spridas. Som vårdnadshavare är det därför viktigt att ta ditt barns upplevelser på stort allvar och vara noga med att aldrig skuldbelägga dem eller förminska det de har upplevt. Av förtroendeskäl är det också viktigt att låta ditt barn vara en del av processen framåt. Detta kan du möjliggöra genom att du som vårdnadshavare informerar om hur en anmälningsprocess ser ut och diskuterar vilka olika vägar ni tillsammans kan ta för att berätta, anmäla osv.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close