Om ditt barn blir utsatt

Kom ihåg att du alltid kan kontakta BEO (Skolinspektionen, Barn- och elevombudet) eller DO (Diskrimineringsombudsmannen) om du tycker att skolan inte gör tillräckligt för ditt barns trygghet.

Prata med barnet om det som händer

Lyssna och låt barnet sätta ord på hur det känner och upplever olika situationer. Tala om att mobbning och kränkningar aldrig är okej. Tydliggör att situationen går att förändra.

Prata med ansvarig klasslärare eller mentor

Den första du kontaktar vid kränkningar är barnets klasslärare som är ansvarig för tryggheten i klassen. Tillsammans skapar ni åtgärder som stoppar pågående kränkningar och hittar långsiktiga förebyggande åtgärder som hindrar att kränkningarna återkommer. Om åtgärderna ni kommer fram till inte ger resultat, om ni inte är överens om situationen eller du inte upplever dig lyssnad på ska du gå vidare till rektorn på skolan.

Kontakta rektorn på skolan

Rektorn är ansvarig för att skolan lever upp till lagens krav när det kommer till tryggheten. Tillsammans ska ni beskriva situationen och skapa åtgärder som stoppar pågående kränkningar och hittar långsiktiga förebyggande åtgärder som hindrar att kränkningarna återkommer. Om åtgärderna ni kommer fram till inte ger resultat, om ni inte är överens om situationen eller du inte upplever dig lyssnad på ska du gå vidare till huvudmannen för skolan.

Kontakta kommunen eller annan huvudman

Huvudmannen, som antingen är kommunen eller det privata företaget (om det är en privatägd skola), har ansvar för att skolorna lever upp till lagens krav när det kommer till trygghet. Tillsammans med huvudmannen ska ni hitta en konstruktiv väg framåt för att skapa trygghet för ditt barn.

Om du upplever att skolan inte gör tillräckligt – kontakta BEO eller DO

Skolinspektionen är den tillsynsmyndigheten som överser att skolor och huvudmän i Sverige följer lagens krav när det kommer till kränkande behandling. Om skolan inte uppfyller dessa krav kan du anmäla skolan och huvudmannen till Barn- och Elevombudet (BEO). Vid en anmälan utreder BEO ärendet och i vissa fall kräver man skadestånd av den huvudman som är ansvarig för den aktuella skolan. Om huvudmannen bestrider skadeståndskravet kan BEO företräda eleven i domstol.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close