Stärk gemenskapen – tipslista

Ledarna har en viktig roll för trivseln och gemenskapen i föreningen. God gemenskap kan både förbättra den idrottsliga prestationen och förebygga utanförskap och kränkningar bland deltagarna. Här följer några tips på hur du kan stärka gemenskapen i din grupp.

Se varje enskild individ

Se till att varje deltagare förstår att hen är viktig för gruppen. Se och uppmärksamma alla vid varje tillfälle ni ses.

Sätt upp mål tillsammans med din grupp som fokuserar på annat än idrottsliga resultat

Din grupp bör ha mål som inte är direkt kopplade till resultaten. Målen kan vara kopplade till trygghetsreglerna för hela gruppen. Ett mål under en träning kan till exempel vara att alla ska ge beröm till någon man inte brukar prata med så mycket.

Var alltid den som delar in gruppen vid övningar

Ledare ska alltid vara den som delar in gruppen vid övningar. På så vis undviker du att någon känner sig bortvald och utanför. Var även vara uppmärksam på de aktivas reaktioner vid indelningen så att ingen blir utsatt i det skedet.

Avsätt tid för aktiviteter utanför idrotten

Arrangera saker som för er samman utanför idrotten. Då kommer egenskaper fram hos de aktiva som inte alltid syns i idrotten. Skapa även tillfällen där aktiva och ledare från olika grupper möts och gör saker tillsammans. Då stärker ni samhörigheten och skapar en ”vi-känsla” i föreningen.

Skapa positiva rutiner i gruppen

Arbeta in positiva rutiner i din grupp. Till exempel kanske de aktiva alltid ska hälsa på varandra när de kommer till aktiviteten. Du kan också avsluta aktiviteten genom att samla alla för att gemensamt lyfta några positiva saker från dagen.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close