För idrottsledare

Idrottsföreningen är i grund och botten en positiv miljö. Det innebär dock inte att idrotten är immun mot att barn och unga blir kränkta och känner sig otrygga.

Det är förstås katastrofalt för individen, men det är också ett problem för själva föreningen. Vem fortsätter att gå till träningar, tävlingar och matcher om man får en klump i magen på vägen dit?

Att som barn bli utsatt för mobbning, bli bortvald eller hamna utanför är inte okej, varken enligt Friends eller enligt Svensk Idrotts värdegrund. Därför har du som idrottsledare en betydande roll i att skapa ett positivt klimat för alla i din grupp eller förening. Du kan göra skillnad, och för att kunna göra det och bidra till en positiv miljö behöver du verktyg och kunskap. Både för att kunna hantera akuta problem och för att kunna jobba förebyggande och främjande och därigenom bidra till ett trivsamt och tryggt klimat.

Utgå från föreningens situation

Kartläggning är grunden för allt trygghetsarbete och arbetet bör alltid utgå ifrån ledares och aktivas upplevelser. Kartläggning kan göras på flera sätt, tex enkäter där elever och personal svarar på frågor, samtal eller observationer. Det är också viktigt att kartlägga kompetensen i ledarstaben. Syftet med kartläggningar är att identifiera behov och förutsättningar för trygghetsarbetet. Utan en förståelse för situationen i den egna föreningen är det omöjligt att veta vilka åtgärder som behövs.

Skapa en samsyn

Alla vuxna i föreningen ska veta var gränsen för en kränkning går och hur man ska agera om den uppstår. Dessa frågor bör ständigt aktualiseras och även inkludera föräldrar. Både för aktiva och ledare är det viktigt att det finns en samsyn kring vad som sker om värdegrunden bryts. Föreningen bör också ha en samsyn i det förebyggande och främjande arbetet. Det ska finnas en långsiktighet och det ska bedrivas inom en tydlig organisation. Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad, var i föreningen olika kompetens finns samt väl förankrade rutiner för hur arbetet ska bedrivas.

Kommunicera med föräldrar

Se deltagarnas föräldrar som en tillgång i ert ledarskap och i föreningen. Genom att skapa en god dialog med föräldrarna redan från början undviker ni potentiella problem som kan uppstå på vägen. Är föräldrarna en del i den gemensamma värdegrunden så smittar det av sig på de aktiva.

För råd och stöd

Vill du komma i kontakt med Friends rådgivning för att bolla trygghetsarbetet i din förening går det bra att kontakta radgivning@friends.se.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close