Dina rättigheter

Det finns massvis med regler för vad man får göra när man är ung. Regler som oftast förklarar vad man inte får göra som barn. Men det finns faktiskt 54 regler som bara handlar om allt som barn har rätt till – FN:s barnkonvention.

Dessutom finns det regler och lagar som personalen på er skola måste följa för att ni ska ha det bra. Man kan inte välja om man ska gå i skolan men man kan kräva att ha det bra när man är där! Rektorn, lärarna, personalen i matsalen, vaktmästaren och alla andra vuxna måste hjälpa en elev som känner sig utsatt.

Sist men inte minst finns det personer som jobbar särskilt för att se till att de här reglerna verkligen följs – BEO och DO. Läs på och prata med rektorn om skolan inte tar era rättigheter på allvar.

Tyvärr finns inga ordentliga regler för hur man ska behandlas när man idrottar. Det finns till exempel ingen lag som säger att det inte får finnas mobbning där. Det är istället upp till ledarna att se till att det blir så. Friends kämpar för att det ska ställas högre krav på idrottsrörelsen så att ingen behöver bli utsatt och i värsta fall sluta med något som den älskar.

I Barnkonventionen, som Sverige har skrivit på, har det bland annat bestämts att:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken.
  • Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

På Unicefs hemsida kan du läsa hela Barnkonventionen.

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close