Sök till Friends ungdomsråd!

Friends vill genom ungdomsrådet lyfta ungas röster i arbetet för att förebygga mobbing, diskriminering och trakasserier. Vill du vara med och påverka samhället tillsammans med oss? Sök då till Friends ungdomsråd.

november 18, 2019

Stiftelsen Friends är en icke-vinstdrivande organisation med uppdraget att förebygga mobbning, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom skolan och ungdomsidrotten. Vi utbildar, stödjer och utmanar ledare, lärare och pedagoger i hela landet samt driver opinion för att lyfta barn och ungas rättigheter i samhället. I vårt arbete är ungas röster, erfarenheter och perspektiv av stor vikt.  

Vi söker nu dig som vill vara med i Friends ungdomsråd

Du får gärna ha tidigare erfarenheter från föreningsliv, av att engagera dig i skolan, av att engagera dig via digitala plattformar, eller från annat sammanhang. Tidigare engagemang är inte ett krav – har du ett brinnande intresse för mobbningsfrågan är ungdomsrådet en plats för dig.  

I rådet strävar vi efter en bred representation, det vill säga att personer med olika bakgrund, kön, erfarenheter, perspektiv och förhållningssätt finns representerade. Vi uppmuntrar sökanden mellan 13 och 19 år från alla delar av Sverige. Rådet har ett begränsat antal platser. 

Uppdraget innefattar under ett år: 

  • En helgdags uppstart och utbildning i rättighetsfrågor, normkritik, delaktighet och förändringsarbete på Friends huvudkontor i Solna i Stockholm. 
  • Ytterligare två endagsträffar under helg i Stockholm, för planering av arbete och fördjupning i hur en kan driva förändring. 
  • Förändringsarbete på distans, ex. genom att lyfta olika frågor på sociala medier, prata om Friends frågor: enkelt sagt sprida ordet om barn- och ungdomsfrågor på olika sätt.  
  • Tillsammans med anställda på Friends ge synpunkter på framför allt vår kommunikation utåt från ett barn- och ungdomsperspektiv. Din röst är viktig för oss. 
  • Delta som representant för rådet i olika sammanhang, det kan handla om att tillsammans med medarbetare från Friends bli intervjuad i media, eller att vara med på möten för att lyfta ett barn- och ungdomsperspektiv. 
  • Kontinuerlig kontakt med Friends och två mentorer, som tidigare varit med i ungdomsrådet, via internet.  

Som medlem i Friends ungdomsråd får du med andra ord verktyg och kontakter för att driva förändringsarbete i samhället. 

Uppdraget är ideellt och pågår i ett år. Stiftelsen Friends står för resor och mat vid möten och utbildningar. Ambitionen är att uppstarten äger rum i januari 2020. 

Ansök med ett mejl där du berättar mer om dig själv, dina erfarenheter och varför du vill vara med i rådet.

Hör av dig om du har några frågor!

Mejla till: Elin Jäderström – elin.jaderstrom@friends.se