Vad har skolpersonal och idrottsledare för ansvar när de får veta att någon är utsatt för mobbning?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa mobbning. I skolan finns det en lag som säger att mobbning är förbjudet.

juli 14, 2021

Alla som arbetar i skolan ska arbeta för att ingen elev ska utsättas för någon form av mobbning.

När personal i skolan får veta att en elev blir mobbad ska skolan göra allt för att mobbningen ska få ett stopp. Hur skolan gör detta kan se olika ut. Det kan handla om att säga ifrån direkt när de ser eller hör att en elev blir utsatt för mobbning. Det kan också handla om att prata enskilt med var och en av de elever som är inblandade i mobbningssituationen, både den som är utsatt och den eller de som mobbar en annan elev.

Om mobbning skulle hända i en idrottsförening så ska idrottsledare alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut.

Läs mer om dina rättigheter och vad skolan och idrottsföreningar har för ansvar under Dina rättigheter och Att vara utsatt för mobbning.

Tillbaka till frågor och svar för barn och unga