Jag ska göra ett skolarbete om mobbning, var hittar jag mer information?

Hur vanligt är det med mobbning i skolan? Vad är mobbning? Vad innebär nätmobbning?

juni 10, 2021

I vår Friendsrapport kan du bland annat läsa om hur elever upplever kränkningar från andra elever, olika former av trakasserier och utsatthet av mobbning. I rapporten hittar du också statistik om kränkningar, mobbning, trakasserier, elevdelaktighet med mera.

Vill du veta mer om nätet kan du läsa nätundersökning från 2019, nätundersökning 2021.

Lycka till med skolarbetet!

Tillbaka till kunskap och stöd för barn och unga