Vad är skillnaden på barnperspektiv, barnets perspektiv och ett barnrättsperspektiv?

Det finns en grundläggande skillnad mellan begreppen barnperspektiv, barnets perspektiv och ett barnrättsperspektiv.

2 februari 2021

  • Ett barnperspektiv kan vi som vuxna försöka utveckla genom att se tillvaron med barns ögon i olika sammanhang.
  • Barnets perspektiv däremot kan vi bara få på ett sätt – genom att barnen själva får komma till tals om hur de ser på sig själva och sina liv.
  • Ett barnrättsperspektiv innebär att vi som vuxna har barns rättigheter i fokus och att det är vi som har ett ansvar att uppfylla dem.

Vi behöver skilja på barnperspektiv och barns perspektiv. Barns perspektiv handlar om att vara lyhörda inför varje barns känslor. Istället för att vi som vuxna tolkar och sätter ord på barnets upplevelser och känslor handlar det om att utgå från varje barn genom att fråga: Hur blir detta för dig? Hur tänker du om detta? Hur tror du det kunde bli så här?

Tillbaka till frågor och svar