Så pratar du med barn om corona

Flera medier rapporterar om att oron för att smittas av coronaviruset har lett till en ökning av rasistisk mobbning och kränkningar i skolan. Barn som varit utomlands på semester eller har koppling till de hårdast drabbade länderna har utsattas för kränkningar och trakasserier.

17 mars 2020

Att barn utsätts för rasistisk mobbning kopplat till stora världshändelser är något som vi sett både under ebola-epidemin och efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm där vissa barn har kopplats till dessa händelser som de i själva verket inte har någonting med att göra. Det är av yttersta vikt att vi vuxna tänker på hur vi pratar om coronaviruset när våra barn hör. Fundera kring hur du pratar om grannen som var på semester förra veckan eller hur du kommenterar det som sägs i nyheterna. Vi har en gemensam uppgift att ta hand om varandra därför behöver såväl skolans personal som elever och vårdnadshavare ta ett stort ansvar så att dessa beteenden inte ska fortgå.

Vi behöver ge rätt information till våra barn om hur smittan sprids och det är oerhört viktigt att inga barn blir straffade eller utfrysta på grund utav coronaviruset. Vi vuxna har ett ansvar att se till att alla barn känner sig trygga i sin skolmiljö.

  • Prata med ditt barn om vikten av att inkludera varandra, snarare än att exkludera.
  • Prata med ditt barn om farorna med ryktesspridning och att detta kan leda till att barn blir utsatta för kränkningar. Förklara vikten av källkritik.
  • Ta ditt barns oro på allvar. Var lyhörd för frågor som ditt barn kan ha. Det är dock viktigt att du inte överför din oro till ditt barn.
  • Informera ditt barn om alla de resurser som sätts in för att stoppa smittspridningen. Att inge hopp i denna situation är oerhört viktigt. Berätta att majoriteten av alla som blivit smittade kommer bli friska.

Läs mer om hur du kan stötta barn hemma och i skolan