Vi har problem med mobbning, skitsnack och rykten i min klass.

Jag har pratat med en lärare, men ingenting händer. Vad kan jag göra?

juni 10, 2021

Att berätta för en vuxen om vad som händer är faktiskt att göra något. Ansvaret för att stoppa mobbning, skitsnack och rykten ligger alltid på vuxna, men barn och unga kan hjälpa till att berätta vad som händer. Om det inte hjälper att prata med en lärare kan nästa steg vara att prata med skolans rektor.

Skulle det fortsätta även om rektor, lärare och annan personal i skolan vet om att mobbning sker, kan du som elev göra en anmälan till Barn- och elevombudet (BEO) på Skolinspektionen. Skolinspektionen är den myndighet som granskar att skolan följer skollagen, där det står att mobbning är förbjudet i skolan.

Tillbaka till kunskap och stöd för barn och unga