Prisat antimobbningsprogram för skolan tillgängligt i Sverige

Flera nyligen publicerade rapporter visar att mobbning och kränkningar ökar i svenska skolor. Utvecklingen går att vända, med beforskade förebyggande metoder mot mobbning. För att vända den negativa trenden lanserar stiftelsen Friends och Akademi Magelungen det hyllade antimobbningsprogrammet KiVa i Sverige. KiVa kommer ursprungligen från Finland och i skolor som använt programmet har mobbningen gått ner med 20 procent.

oktober 17, 2019

Unikt för programmet KiVa är att det är ett evidensbaserat antimobbningsprogram vars effekt har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier. KiVa har varit i riksomfattande bruk i Finland sedan hösten 2009. Som bäst har 90 % av alla skolor inom grundläggande utbildning i Finland varit registrerade som användare av programmet. 

– KiVa inte bara minskar mobbningen, det ökar också skoltrivsel, studiemotivation och skolprestationer, samt minskar social ångest och negativa uppfattningar om klasskamraterna. Det känns fantastiskt att vara med och lansera detta program mot mobbning i Sverige, säger Magnus Loftsson, forskning– och utvecklingschef  Friends.  

KiVa arbetar både preventivt på skolövergripande nivå och ger verktyg för att hantera akuta mobbningsärenden. Som KiVa-skola får man utbildning i modellen, material i form av lektionsplaneringar, filmer och spel online. Skolor får också kontinuerligt stöd kring akuta mobbningsärenden samt hjälp med analys av utvärderingar. 

 Programmet grundar sig på tanken att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen.  Ett av de centrala målen har även varit att få hela skolgemenskapen att förbinda sig till arbete mot mobbning, säger Peter Friberg, chef Akademi Magelungen 

KiVa har bland annat fått första pris i EU:s brottsförebyggande tävling (2009) samt ett pris för forskning om KiVa:s inverkan (Society for Research on Adolescence, 2012). 

Läs mer om KiVa 

 

För mer info kontakta:

Bodil Ahlströmprocessledare Friends
bodil.ahlstrom@friends.se, 070-725 54 07

Peter Fribergchef Akademi Magelungen
peter.friberg@magelungen.com, 070-730 70 02