Miljonsatsning på tryggare stall tack vare stöd från Hugo Stenbecks Stiftelse

Svenska Ridsportförbundet och Stiftelsen Friends arbetar båda för att barn och unga ska känna sig trygga på stallbacken och i andra miljöer där unga träffas. Nu inleds ett omfattande samarbete för att ytterligare öka tryggheten inom ridsporten. Satsningen blir verklighet tack vare av ett stöd på 5 miljoner kronor från Hugo Stenbecks Stiftelse.

januari 29, 2019

Hugo Stenbecks Stiftelse kommer att finansiera ett treårigt projekt där Svenska Ridsportförbundet och Friends tillsammans ska arbeta för att skapa trygga miljöer och ge unga ledare utrymme att växa och stanna i ridsporten. Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott och av de 154 000 medlemmarna i förbundets föreningar är 65 procent under 26 år. Varje år utbildas 500 ungdomsledare i ridsporten.

– För oss är det mycket viktigt att alla känner sig trygga i ridsporten, något vi arbetar aktivt för. Stödet från Hugo Stenbecks stiftelse ger oss nya möjligheter, och det känns väldigt bra att kunna samverka med Friends som har stor erfarenhet från trygghetsarbete, säger Annika Tjernström, generalsekreterare på Svenska Ridsportförbundet.

Stiftelsen Friends har över 20 års erfarenhet av att arbeta för barns trygghet, och utbildar dagligen i förebyggande arbete mot mobbning i skolor, förskolor och idrottsföreningar landet över.

– Det känns fantastiskt att vara del i att stärka unga ledare och att arbeta för ett utökat trygghetsarbete inom en av Sveriges största sporter. Idrotten är en viktig hälsofrämjande arena för barn och unga, där individer får möjlighet att växa och lära. Därför är det viktigt att dessa miljöer är trygga, och att de unga ledarna får verktyg för att kunna bidra till det, säger Per Leander generalsekreterare på Friends.

Projektet inleds nästa år och ska arbeta aktivt för att skapa en trygg miljö där lika rättigheter är i fokus och som förhindrar mobbning och trakasserier inom ridsporten.

– Syftet för Hugo Stenbecks Stiftelse är att projektet ska stärka det sociala klimatet i stallen och få ungdomar att stanna längre inom ridsporten. Det är också viktigt att ge dem möjlighet att växa som personer och ledare inom idrotten på lika villkor, säger ordförande Sophie Stenbeck.

 

För mer information kontakta:

Lotta Amnestål, informationschef, Svenska ridsportförbundet
lotta.amnestal@ridsport.se , 0709-79 56 35

Per Leander, Generalsekreterare Friends
per.leander@friends.se, 070- 226 63 55