Friends/Novus: Var tredje ung inom spelvärlden har utsatts för kränkningar

80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. Nu visar en ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av Friends, att nästan var tredje spelare i åldern 13-19 år har blivit utsatt för kränkningar när de spelar. Varannan spelare har sett andra utsättas. 

maj 16, 2019

De vanligaste kränkningarna inom spel är sårande eller elaka meddelanden och kommentarer. Nära hälften av de utsatta svarade att de kände sig arga när de blivit utsatta för kränkningar. Var tredje kände inget speciellt.        

 Spelvärlden erbjuder både underhållning och stor gemenskap, särskilt för killar är den näst viktigaste anledningen att spela att umgås med kompisar. Men det finns också en baksida där framför allt normaliseringen av grovt språkbruk är tydlig. Verbala kränkningar är så vanliga att många inte ens reagerar. Detta är del av en utveckling som Friends ser både i skolan och i samhället, säger Friends nätexpert Helena Meyer 

Hälften av de som svarar att de utsatts för kränkningar har valt att berätta om det för en vuxen, och nästan alla upplever också att det har hjälpt. Det är en positiv bild i jämförelse med Friends tidigare undersökningar om mobbning och kränkningar, som visade på ett bristande förtroende för vuxenvärlden.  

–  Få undersökningar har gjorts i Sverige om unga och kränkningar inom spelvärlden, och Friends hoppas därför att resultaten ska ge både förståelse och nya insikter om spelandets både positiva och negativa sidor. För de föräldrar som upplever okunskap och maktlöshet inför spelande, är det viktigt att lära känna den miljö barnen vistas i, säger Helena Meyer. 

Undersökningen är baserad på 301 intervjuer med ungdomar i åldern 13-19 år. Vi presenterar resultat som är statistiskt säkerställda.

Läs nätundersökningen här

Resultat i korthet Friends Novusundersökning:

  • För 80 % är underhållning det främsta syftet med spelande. 
  • För killar betyder spelande i högre grad kontakt med vänner, 62 % jämfört med tjejer 38 %.  
  • 30 % av de som spelar uppger att de har blivit utsatta för någon typ av kränkning när de spelar. 32 % av dem svarar att det händer minst en gång i veckan.  
  • 47 %, kände sig arga när de utsattes. 33 % kände inget speciellt.  
  • 53 % har sett andra kommentera eller skämta om andra spelare på ett sätt som inte är okej. 
  • 56 % av de som utsatts har pratat om saken med en vuxen. 87 % upplevde att det hjälpte. 

 

För mer info kontakta:

Elin Jäderström, pressansvarig Friends
Tel: 070 725 54 33 
Mail: elin.jaderstrom@friends.se