Vanliga frågor om Friends

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Friends. Vi ber dig att först titta här innan du hör av dig med frågor som du inte hittar svaren på.

När grundades stiftelsen Friends?

Friends grundades i november 1997 av Sara Damber.

Idén till Friends väcktes under Sara Dambers egen skoltid då hon själv var utsatt för mobbning. Mobbningen upphörde i och med att en kille i hennes klass en dag började ställa sig på hennes sida. Det fick de andra i klassen att tänka till och en efter en gå över på hennes sida. Så småningom upphörde mobbningen till följd av detta. När Sara under 1996 var ute på skolor i Umeå i samband med en antirökkampanj insåg hon att det fanns ett stort behov av hjälp mot mobbning. Trots att kampanjen handlade om rökning kom frågor rörande mobbning och utsatthet hela tiden upp. Hon besökte därför ideella organisationer, läste på om ämnet och beslutade sig för att själv börja arbeta med mobbningsfrågor.

Hur arbetar Friends?

Friends har utvecklat omfattande utbildningsprogram som vänder sig till förskolor, skolor och idrottsföreningar. Förskolan, skolan eller föreningen kontaktar själva Friends och därefter åker vi dit och utbildar. Vi hjälper framför allt till med det förebyggande arbetet och fokuserar på långsiktighet och helhetstänkande. För att nå resultat anser vi att man måste inbegripa alla som finns omkring barnet – personal/ledare, föräldrar och andra barn och unga. Vuxna har alltid det yttersta ansvaret så Friends börjar därför med att förankra arbetet hos dem för att sedan gå vidare med barnen. Vi ger kunskap och konkreta verktyg så att skolan eller föreningen kan arbeta vidare på egen hand, men vi finns även med som stöd i deras arbete.

Vad grundar sig Friends utbildningar på?

Friends utbildningar är förankrade i aktuell forskning om kränkningar, skolstrukturer, normer, grupprocesser mm, samt lagstiftning som reglerar skolans uppdrag. Vår ambition är att alltid ligga i framkant, nära lagstiftning och riktlinjer från Barn- och elevombudet, Skolverket och Diskrimineringsombudsmannen. Friends erbjuder inga snabba lösningar eftersom vi inte tror att någon universalmetod passar alla. Mobbning är en komplicerad process och det finns ingen snabb och enkel metod som långsiktigt kan ändra på de destruktiva strukturer som skapar inneslutning och uteslutning bland individer. I stället erbjuder Friends verktyg och ett förhållningssätt som är förankrat i forskning och vår erfarenhet av arbete i förskolor, skolor och på idrottsföreningar.

Hur finansieras Friends?

Friends är en stiftelse med 90-konto tilldelat av Svensk Insamlingskontroll. Vi är icke vinstdrivande och helt utan statliga bidrag. Friends finansieras genom skolor, förskolor, idrottsföreningar, stiftelser, företag och privatpersoner. De förskolor, skolor och idrottsföreningar som Friends samarbetar med betalar ett pris för Friends arbete, men då detta pris är inte kostnadstäckande finansieras Friends även via sponsring och bidrag.

Hur många anställda har Friends?

Vi har idag ca 45 medarbetare på våra fyra regionkontor i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö.

Har alla på Friends erfarenhet av mobbning?

Eftersom diskriminering, trakasserier och andra kränkningar såsom mobbning är ett samhällsproblem har alla människor någon form av erfarenhet, genom upplevelser i skola, förenings- eller arbetsliv. Det vanligaste är kanske att man någon gång tillhört dem som tyst sett på. På Friends finns både såna som varit utsatta och andra som varit med och kränkt. För övrigt har alla på Friends stora erfarenheter av mobbningsfrågor, likabehandlingsarbete och arbete med barn och ungdomar. Vanliga utbildningsbakgrunder för våra anställda är lärare, pedagoger, beteendevetare och liknande.

Vilka samarbetar Friends med?

Friends samarbetar med företag, stiftelser och andra organisationer som delar våra värderingar samt värdesätter vårt arbete och vill stödja oss i det. Här hittar du alla våra samarbetspartners.

Får sponsorer använda Friends logotyp?

Under vissa former finns det möjlighet för våra sponsorer som är långsiktiga partners att använda Friends logotyp, exempelvis under gemensamma kampanjer. Kontakta paola.lindahl.voigt@friends.se för mer information kring användandet av vår logotyp.

Jag vill föreläsa om Friends, får jag det?

Friends har anställd personal som arbetar som utbildare. De arbetar både på Friends kontor och ute i skolor, förskolor, idrottsföreningar och med föräldrar. Vi låter ingen annan än Friends egna utbildare hålla i de utbildningar som ingår i våra utbildningsprogram.

Vi vill starta ett skolarbete, kan vi samarbeta? (UF)

Vill man skriva en uppsats om Friends så finns det mesta av vårt material på hemsidan. Under ”Fakta & Forskning” kan ni läsa våra senaste rapporter, ta del av statistik och läsa mer om mobbning.

Vi kan tyvärr inte gå in i ett samarbete med elever eller studenter som skriver skolarbeten eller startar UF-företag. Ni får gärna starta upp en egen insamling på vår hemsida eller kommunicera att ert arbete görs till förmån för Friends.

Får jag använda er logga i skolarbete?

Vi är väldigt glada över att du vill sprida vårt arbete men vi kan tyvärr inte säga att vi samarbetar eller låna ut vår logga. Vi lånar endast ut vår logga till de företag eller sponsorer som vi har långsiktiga samarbeten med.

Jag ska ha ett event och behöver material

Vi kan tyvärr inte skicka ut material eller trycksaker till event som inte anordnas av oss. Detta eftersom vi är en icke-vinstdrivande organisation utan statliga bidrag och för att vi vill hålla våra kostnader så låga som möjligt.

Kan ni sponsra privata projekt eller skolarbeten?

Vi är en liten insamlingsorganisation utan statliga bidrag som arbetar för att hålla våra kostnader så låga som möjligt, därför har vi tyvärr ingen möjlighet att sponsra projekt, skolarbeten eller annan verksamhet.

Hur kan Friends ha råd med Friends Arena?

Stiftelsen Friends äger inte Friends Arena. Det är en av Friends huvudsponsorer Swedbank som har skänkt namnrätten Swedbank Arena till Friends och döpt om arenan till Friends Arena. Med det unika beslutet får Friends helt nya möjligheter att nå ut med sitt arbete mot mobbning.

Läs mer

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close