Friends Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och vill att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Friends. Vi har därför tagit fram en Integritetspolicy som visar hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR, General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen samt vår branschorganisation FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd)

Varför Friends samlar in och sparar personuppgifter

Friends registrerar sina givares personuppgifter för att på ett enkelt sätt kunna kommunicera med sina givare genom olika kanaler samt för att kunna hålla en god och nära relation med varje givare på ett sätt som givaren önskar. Friends sparar även ansökningshandlingar och andra direkta kontakter.

Friends kommunicerar med sina givare med direktutskick via sms, e-mail samt brev, beroende på vilka uppgiver vi har om varje givare. Vi kommunicerar även via vår hemsida och sociala medier, så som Facebook och Instagram. Uppgifterna kan också komma att användas för Friends marknadsföringsändamål, egen statistik samt för uppföljning och utveckling av verksamheten.

Friends behandlar dina personuppgifter t ex när du:

 • skänker en gåva (via t ex hemsida, Swish, SMS)
 • startar en insamling, testamenten, minnesgåvor och gratulationsgåvor
 • anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
 • när Friends tar fram riktade marknadsaktiviteter för analys eller exkludering
 • ansökningar och andra direktkontakter
 • beställer material
 • anmäler dig till event/seminarium
 • produktförsäljning vid event/seminarium
 • vid orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa

 

Vilken rätt har vi att spara dina personuppgifter – rättsliga grunder

Till grund för Friends val att spara personuppgifter i ett givarregister utgår från övertygelsen att detta till största del ligger i varje enskild givares intresse. Friends uppdrag är att samla in pengar till vårt ändamål med att jobba mot mobbning, för att kunna göra detta krävs det att de medel som vi samlar in används på ett så ekonomist sätt som möjligt.

I och med att du lämnar uppgifter till Friends ger du din tillåtelse till att Friends registrerar och lagrar uppgifter samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling använder Friends uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Vid behandling av personuppgifter gällande barn behövs vårdnadshavares samtyckte. Förnärvarande gäller 13 år i Sverige som åldersgräns.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Friends spara personuppgifter upp till 36 månader efter senaste gåva i enlighet med praxis inom branschen och FRII. Detta pga. givarcyklerna kan vara så långa. När det gäller ansökningshandlingar kan de sparas det 12 månader efter att rekryteringen är avslutad. När du beställer material rensas uppgifterna bort efter att hanteringen är klar. Om du anmäler dig till event och seminarium sparar Friends dina personuppgifter så länge att eventet med uppföljning är aktuellt, såvida du inte aktivt anmäler dig att få fortsatt information från Friends.

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen, har du rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke använd dig av instruktionerna du fick när du lämnade ditt samtycke eller kontakta Friends enligt nedan information.

 

Vem som kan få ta del av de uppgifter vi har om dig

Friends kommer inte att sälja eller tillåta tredje part använda de personuppgifter som samlats in.

Uppgifterna när du lämnar en gåva kommer samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

Friends kan även komma att lämna ut personuppgifter till leverantörer som behandlar personuppgifter för Friends räkning, exempelvis IT-leverantörer, tryckerier, rekryteringsfirmor, och eventuellt andra samarbetspartners. Det är alltid Friends som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

 • tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
 • tillvarata Friends rättsliga intressen
 • upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Friends strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU/EES: men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU/EES av leverantör och underleverantör genom exempelvis en molntjänst.

 

Vilka uppgifter om dig sparar vi på och hur samlar vi in dem?

Nedan personuppgifter är den information som Friends kan samla in när du tex lämnar en gåva eller i annat fall är i kontakt med oss. Vi kan även komplettera de uppgifter vi har om dig med ex. personnummer, telefonnummer och postadress, beroende på vad vi har från början. E-mailadress och bankuppgifter är något som du själv lämnar och går ej att köpa.

Friends kan även få tillgång till adresser från leverantörer men för att Friends ska kunna få tillgång till adresser behöver leverantören ha klargjort sin Integritetspolicy att de kan ge Friends tillgång till adresserna.

Vid försäljning av produkter under event sparas dina uppgifter och hanteras som en gåva.

I övrigt kan vi köpa in adresser för prospektering från erkända adressleverantörer så som SPAR, UC och Bisnode. Då följer vi de användarvillkor som reglerar köpta personadresser.

 • För- och efternamn
 • Postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Post- och bankgironummer
 • Kontonummer
 • Bokföringsdatum och belopp på skänkta gåvor
 • Senast skänkta gåva
 • Korrespondensnoteringar
 • Ansökningshandlingar

 

Säkerhet

Friends har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Cookies

Vi använder oss av Cookies på vår hemsida för att möjliggöra analyser av beteendemönster och förbättra användarupplevelsen.

 

Länkar till andra webbplatser

Friends webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Friends då gäller inte denna integritetspolicy.

 

Du har rätt att veta vad vi vet om dig, rätta till ev. felaktigheter och radering

Enligt GDPR har du rätt att få ett registerutdrag på den information som Friends har om dig. Detta kan du få en gång per år, kostnadsfritt. Begäran ska vara skriftlig, undertecknad av dig och skickas till oss per post (inte e-post). Inom 5-30 arbetsdagar återkopplar Friends i ärendet. Registerutdrag skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress. Om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ändras eller raderas. Du har också rätt att tacka nej till direktmarknadsföring. Kontakta då oss på givarservice@friends.se. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen med klagomål. https://www.datainspektionen.se/

 

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Friends att publicera den justerade integritetspolicyn på https://www.friends.se med information om när ändringarna träder i kraft.

Om Friends genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Friends också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på https://www.friends.se.

 

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsansvarig

Friends är Personuppgiftsansvarig, organisationsnummer 802408-7622, Dalvägen 14, 169 56 Solna. Dataskyddsansvarig nås via: dataskyddsansvarig@friends.se

Du är alltid välkommen att kontakta Friends: Telefon: Växeln 08-545 519 90 (vardagar 8:00–17:00, fredagar 8.00-16.00), lunchstängt 12.00 -13.00. E-post: givarservice@friends.se

Hej! På friends.se använder vi cookies för att användarupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Mer om cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close