Ny satsning för att möta ökad utsatthet i samband med coronaviruset

Regeringen föreslår nu att 100 miljoner kronor avsätts till civilsamhällesorganisationer som arbetar med barn och unga i utsatta situationer. Detta då dessa grupper riskerar att hamna i en särskilt svår situation på grund av det nya coronaviruset. 

1 april 2020

Friends, som vill lyfta barnrättsperspektivet och utöka stöd och kunskap under coronakrisen, välkomnar regeringens förslag.

– Vi välkomnar att regeringen har hörsammat det som vi barnrättsorganisationer lyft under coronakrisen och det är mycket kvar att göra för att minska risken att barn drabbas, säger Maja Frankel, generalsekreterare Friends.

Stödet ska bidra till att lindra den förstärkta utsatthet som kan drabba dessa grupper om de exempelvis inte kan gå till jobbet eller skolan, delta i fritidsverksamheter eller måste isolera sig i hemmet.

– På Friends ser vi att det är extra viktigt att vi alla tar ett barnrättsperspektiv nu: hur upplever barn och unga situationen och hur kan vi vuxna ta vårt ansvar och agera för att inget barn bir utsatt eller inte får sina behov tillgodosedda, säger Maja Frankel.

Förslaget är en del av den extra ändringsbudget som regeringen beslutade den 1 april och bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.