Mobbning och kränkningar under Covid-19

Var särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning.

16 mars 2020

Flera medier rapporterar om att oron för att smittas av coronaviruset har lett till att rasism och kränkningar ökat.

Nu lyfter Folkhälsomyndigheten, i samråd med Skolverket, de sociala problem som kan uppstå i och med Covid-19 och har satt upp riktlinjer kring undervisningen för den kommande tiden.

Däribland uppmanar de till att vara särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen. Såväl skolans personal som elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar att agera tillsammans så att inte detta ska uppstå.

– Folkhälsomyndigheten och Skolverket lyfter en viktig aspekt av situationen med Coronaviruset. I oroliga tider kan otryggheten öka, och då är det lättare för kränkningar och mobbning att få spelrum i skolan eller på nätet. Det är viktigare än någonsin att inkludera varandra – och att hjälpas åt när vi ser eller hör något som inte är okej, säger Frida Warg, utvecklingsledare på Friends.

Behöver er skola vägledning i hur ni kan arbeta mot rasism?

Vi erbjuder en gratis webbkurs som stärker kunskaperna och ger er verktyg.

Läs mer om webbkursen