Mitt barns klass har problem med mobbning som skolan inte lyckas åtgärda. Vad kan jag göra?

Friends kan ge dig stöd och vägledning för hur du kan samverka med skolan.  

april 21, 2021

Kontakta gärna Friends råd och stöd och berätta mer om hur situationen ser ut just nu för ditt barns klass. Vi som arbetar med råd och stöd på Friends kan bistå dig med vägledning och tillvägagångssätt för samverkan med skolan.

Friends har tagit fram webbkursen Agera Alltid med syfte att ge personal i förskola och skola kunskaper om hur det åtgärdande arbetet kan och bör hanteras när kränkningar uppstår i skolan. Du som vårdnadshavare kan också ta del av kursen för att få kunskap om skolans uppdrag och ansvar att stoppa mobbning. Tipsa även gärna skolan om att ta del av webbkursen.

Tillbaka till frågor och svar