Om du har varit taskig mot någon, hur tror du att den personen kände?

6 april 2022