Vilka av dessa situationer kan vara ett brott på nätet?

5 april 2022