Jag känner mig kränkt och mobbad av olika varje dag men min skola hjälper inte till när jag behöver det.

10 november 2022