Stöd för företag

Varför är det viktigt att alltid agera vid kränkningar?

Start Företagssamarbete Stöd för företag Varför är det viktigt att alltid agera vid kränkningar?

Friends svarar

Om vi inte agerar vid kränkningar kan det tolkas som att beteendet är okej och att det indirekt är ett accepterat beteende.

Detta bidrar till ett klimat där kränkningar normaliseras både för den som utsätts och för den som utsätter. Vi skapar då en exkluderande och negativ kultur på arbetsplatsen som missgynnar individer samt sänker trivsel och produktivitet. Därför måste vi alltid agera på kränkningar.  

.