Stöd för företag

Vad är en kränkning?

Friends definition av en kränkning eller kränkande särbehandling innebär att en person gör eller säger något mot någon annan så att den känner sig sårad, ledsen och mindre värd.

Friends svarar

Det är alltid medarbetaren som blir utsatt som avgör om det är en kränkning eller inte. Den utsatte har tolkningsföreträde. Det är alltså inte intentionen eller avsikten som avgör. Med andra ord, upplever en person att hen har blivit kränkt så ska det tas på allvar och utredas.

Kränkningar kan ske i olika former och på olika platser (exemplen om nätet inom parentes):

  • Psykiska kränkningar: Utfrysning och subtila metoder som miner, gester, ignorering, undvikande, suckar och blickar. (Utfrysning från grupper på sociala medier).
  • Verbala kränkningar: Elaka ord, skvaller, rykten, förtal och överdrifter. (Hårda och elaka ord som någon skriver i en chat).
  • Fysiska kränkningar: Slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse. (Någon loggar in på en annan persons konto och lägger upp bilder).

.