Stöd för företag

Hur kan Friends stötta företag?

Enligt diskrimineringslagen ska varje arbetsgivare arbeta aktivt med främjande och förebyggande åtgärder mot all form av diskriminering på arbetsplatsen. Vi på Friends hjälper er gärna!

Friends svarar

Vi har över 20 års erfarenhet av att jobba mot mobbning och diskriminering i olika sammanhang. All vår kunskap och erfarenhet grundar sig på aktuell forskning inom området och utifrån detta har vi tagit fram ett företagsanpassat utbud av inspirationsföreläsningar och workshops. Syftet med dessa är just att förebygga, identifiera och hantera arbetsklimat och diskriminering på arbetsplatser. Som en del i detta har vi arbetat fram en kartläggningsenkät som syftar till att mäta upplevelsen av trygghet och trivsel samt upplevelsen av kränkningar, trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. Kartläggningsenkäten går djupare in och analyserar ämnet än standardfrågorna i en vanlig medarbetarundersökning. Utifrån kartläggningen kan vi sedan tillsammans ta fram en åtgärdsplan för hur just ni kan skapa en tryggare och mer inkluderande arbetsmiljö.

Läs mer om Friends utbud för företag

.