Stöd för företag

Är det skillnad på mobbning i skolan och på arbetsplatsen?

Nej, mobbning förklaras på samma sätt för såväl barn som för vuxna. Oavsett ålder handlar mobbning om återkommande kränkningar från en eller flera personer.

Start Företagssamarbete Stöd för företag Är det skillnad på mobbning i skolan och på arbetsplatsen?

Friends svarar

Ofta finns det en maktobalans mellan den som utsätter och den som utsätts, vilket gör att den som utsätts kan känna sig underlägsen och ha svårt att försvara sig.

Det som barn beskriver att de varit med om i exempelvis skolan eller idrottsföreningen, är ofta liknande saker som en vuxen beskriver. Det kan exempelvis vara utfrysning, förolämpningar, sabotage av skoluppgifter/arbetsuppgifter, försök att skapa rädsla eller att hota någon.

.