Kunskapsbanken för förskolepersonal

Fråga Friends sakkunniga

Kontakta oss om du behöver råd och stöd i en pågående kränkningssituation eller om du vill ha tips på hur du kan arbeta främjande och förebyggande med din barngrupp.

Sidan riktar sig till förskolepersonal

Skicka in din fråga

Så funkar det

  1. Skriv din fråga i textfältet.
  2. Ange telefonnummer eller mejl. Vi svarar dig alltid via sms eller mejl inom några dagar.