Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Jag är orolig för mitt barn

Att känna oro för att ens eget eller någon annans barn kan vara utsatt för mobbning är ofta känslomässigt svårt. Många föräldrar och närstående kan känna sig osäkra på hur de ska ta upp sin oro med barnet. Här har vi samlat tips för att hjälpa dig att ta reda på hur barnet mår, hur du samtalar med barn och hur du ser tecken på utsatthet.

illustration: En förälder håller en hand på ett barns axel

Hitta på sidan

Tecken på att ett barn kan vara utsatt för mobbning

Många barn och unga döljer sin utsatthet för mobbning och det kan därför vara svårt som vuxen att upptäcka att barnet är mobbat. Här är några tecken som du kan vara uppmärksam på:

  • Du känner ditt barn bäst. Fundera på om det har skett en förändring i barnets beteende på sista tiden.
  • Barnet tar inte med sig kompisar hem och vill inte heller gå hem till någon kompis.
  • Det finns en ovilja att prata om hur dagen varit på förskolan eller skolan. Barnet drar sig undan och vill inte gå till förskolan, skolan eller fritidsaktiviteten.
  • Ditt barn mår dåligt varje morgon, har svårt att somna eller har mardrömmar. Barnet har dålig aptit, magont eller huvudvärk.
  • Barnet kommer hem med trasiga eller smutsiga saker. Mobiltelefon, väskan eller gymnastikkläder försvinner. Barnet har blåmärken eller andra skador som hen inte kan förklara.

Självklart ska du ta din oro på allvar även om du inte har uppmärksammat just dessa tecken. Du känner oftast ditt barn allra bäst, lita på din magkänsla. Du kan också kontakta Friends råd och stöd om du vill prata om din oro.

Skillnaden mellan konflikt och kränkning

Det kan vara svårt att veta varför barnet är ledset. Om du känner oro för ditt barn kan du börja med att undersöka om det rör sig om en konflikt eller kränkning.

Konflikter i sig är inte skadliga, de kan hjälpa barns samarbetsförmåga att utvecklas. När barn får prata och diskutera med varandra tränas deras empati och förståelsen för att människor kan tycka och tänka olika.

Är det här en konflikt eller en kränkning?

Josef och Amina är inte överens på fotbollsplanen och börjar bråka om ifall bollen var ute eller inne. Amina blir sur och ledsen och går därifrån.

Det här är en konflikt. En konflikt kan vara när två barn tycker olika om en sak, exempelvis reglerna på fotbollsplanen. En kränkning är när ett barn säger eller gör något som leder till att det andra barnet känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Exempelvis negativa kommentarer som handlar om utseende eller vilka intressen barnet har. Utifrån det vi vet om den här situationen är det här en konflikt, men eftersom Amina blev ledsen behöver vuxna hjälpa Josef och Amina att lösa konflikten om de inte lyckas lösa det själva.

Det här är en konflikt. En konflikt kan vara när två barn tycker olika om en sak, exempelvis reglerna på fotbollsplanen. En kränkning är när ett barn säger eller gör något som leder till att det andra barnet känner sig ledsen, sårad och mindre värd. Exempelvis negativa kommentarer som handlar om utseende eller vilka intressen barnet har. Utifrån det vi vet om den här situationen är det här en konflikt, men eftersom Amina blev ledsen behöver vuxna hjälpa Josef och Amina att lösa konflikten om de inte lyckas lösa det själva.

Många barn känner skam för att de är utsatta för mobbning

Att barn döljer sin utsatthet och upplever det svårt att berätta om sina erfarenheter kan handla om att barn känner skuld och skam över att vara utsatt för mobbning. De kan känna skam för att ingen vill vara med dem, att de blir retade under dagen eller över att inte kunna försvara sig.

Andra orsaker att barn inte berättar om sin utsatthet kan vara att de vill skydda närstående från att bli ledsna, besvikna och oroliga eller att de inte litar på vuxna. Många barn tror att utsattheten kommer öka, och att vuxna kommer göra det värre, om de får veta vad som pågår.

Prata med ditt barn om mobbning

Om du misstänker att ditt barn är mobbat är det viktigt att du frågar ditt barn hur hen har det i skolan, förskolan eller på fritidsaktiviteten. Är det barn i förskoleåldern som har svårt att berätta om dagen, ta kontakt med barnets förskola och berätta om din oro. Samma sak gäller om barnet har svårt att berätta om skoldagen eller fritidsaktiviteten.

Se vår guide om att prata med ditt barn om mobbning

Fem tips till föräldrar inför skolstarten

Det kan finnas många frågor och tankar inför skolstarten, både hos ditt barn och hos dig som förälder. Här är några tips på hur du som förälder kan stötta ditt barn inför en ny termin.

Behöver du stöd?

Vi hjälper dig som behöver råd och stöd kring frågor som bland annat rör utsatthet och mobbning.

Läs mer om råd och stöd