Kunskapsbanken för föräldrar och närstående

Vad är rasism?

Det är rasism att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av sin hudfärg, religion, etnicitet eller kultur. Rasism kan ske genom taskiga kommentarer, men det kan även ske mer subtilt som till exempel om en lärare återkommande bara ger ordet till elever med ljus hy. Här reder vi ut vad rasism betyder och hur det kan ta sig uttryck.

Sidan riktar sig till föräldrar och närstående

Vad är rasism?

Det är rasism att bli utsatt för kränkningar och mobbning på grund av sin hudfärg, religion, etnicitet eller kultur. Rasism bygger på fördomar och stereotypa tankar om hur vissa människor och grupper är eller bör vara. Dessa idéer har sin grund i rasbiologi, där människor delas upp i raser och tillskrivs olika egenskaper. Vår historia har bidragit till rasistiska strukturer i samhället som leder till att människor behandlas orättvist.

Rasism och normer

En norm kan förklaras som en osynlig regel eller förväntning på hur vi ska vara, se ut, tycka eller tänka för att passa in. I Sverige har det länge varit en norm att ha vit eller ljus hudfärg. Personer som har vit hudfärg ses som det ”normala”, vilket kan leda till att personer med annan hudfärg kan bli utsatta för rasism.

Hur tar sig rasism uttryck?

Rasism kan ta sig uttryck på många olika sätt. Ofta sker det i form av taskiga kommentarer, till exempel att använda ”n-ordet”, eller att någon anses vara mindre svensk än andra på grund av sin hudfärg. Det kan även ske mer subtilt som till exempel om en lärare återkommande bara ger ordet till elever med ljus hy.

Det kan också handla om förväntningar på att någon ska vara på ett visst sätt eller ha vissa intressen kopplat till vilket land personen eller hens familj kommer ifrån eller vilken religion de har.

Har du hört talas om mikroaggressioner?

Här ser du vad andra har svarat på den här frågan.

Ja
Nej
33%
67%

Mikroaggressioner – en form av rasism

Mikroaggressioner kan ske både avsiktligt och oavsiktligt. De är ofta handlingar som går obemärkt förbi, eller bortförklaras när vi ser eller hör dem en och en. Men dessa handlingar skapar en stor utsatthet, för den som hela tiden utsätts för dem. Effekten blir att personer som utsätts för mikroaggressioner känner att de inte har en självklar plats i Sverige på grund av till exempel deras hudfärg.

Exempel på mikroaggressioner:

  • ”Var kommer du ifrån egentligen?”
  • ”Jag bara måste få känna på ditt hår”
  • ”Är inte slöja en symbol för förtryck?”

De snackar skit om religioner, speciellt islam, buddhismen och hinduismen. De brukar säga att det är fegt att tro och de brukar skratta åt filmerna vi ser om olika religioner. De brukar skämta om folks kultur, de brukar använda n-ordet och de skämtar om slaveri. Jag tycker vi måste ta upp vad n-ordet betyder och vi måste prata om slaveri och varför man ska sluta vara trög mot andra bara för deras hudfärg och kultur.

– Elev 3-6

Är rasism olagligt?

I Sverige ska alla ha samma rättigheter och möjligheter oavsett vilken hudfärg eller religion du har. Barnkonventionen, som är lag i Sverige, är tydlig med att inget barn får diskrimineras eller utsättas för våld eller trakasserier. Även diskrimineringslagen säger att inget barn får utsättas för trakasserier eller diskriminering. Diskrimineringslagen har tillkommit för att synliggöra det faktum att vissa grupper systematiskt missgynnas i det svenska samhället och syftar till att motverka bland annat rasism. Etnicitet och religion är två av diskrimineringsgrunderna som finns med i diskrimineringslagen.

Exempel på rasistiska handlingar som är olagliga:

  • Att sprida och skriva kränkande saker som att någon är mindre värd på grund av sin hudfärg eller religion.
  • Att ha på sig kläder med hakkors, texter eller andra symboler som är rasistiska eller kränkande mot vissa grupper. Det här exemplet är hets mot folkgrupp.

Hur många blir utsatta för rasism?

Friendsrapporten 2022 visar att den vanligaste formen av trakasserier både på mellan- och högstadiet har koppling till etnicitet.

Åk 3-6
0%
uppger att trakasserierna handlade om deras  etnicitet.
Åk 6-9
0%
uppger att trakasserierna handlade om deras  etnicitet.