Kunskapsbanken

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är vanligt i skolan. När Friends möter elever och skolpersonal berättar de om att det finns en hård sexualiserad jargong i skolan. Erfarenheter av sexuella trakasserier kan leda till minskat självförtroende, självkänsla, ångest och depression.

Jag vet inte om det räknas men en person har kommenterat hur jag ser ut på ett sätt jag inte gillat och har skickat bild på sitt könsorgan mot min vilja.


Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier innebär att en person tar sig friheter, utan att fråga om ditt godkännande eller samtycke. Varken kompisar, elever eller skolpersonal har rätt att sexuellt trakassera en elev i skolan.

Exempel på sexuella trakasserier:

  • Tafsa eller ta på någon på ett sätt som känns för närgånget
  • Kalla någon för kränkande ord som exempelvis hora, fitta eller kuk
  • Titta på någon eller göra gester på ett sätt som känns påträngande och sexuellt
  • Skicka, sprida eller visa någon sexuella bilder, filmer eller meddelanden (t.ex. snoppbilder/dickpics, porr eller sexuella inviter)
  • Försöka få någon att skicka sexuella bilder eller filmer på sig själv mot personens vilja
  • Försöka få någon att klä av sig eller utföra sexuella handlingar i videosamtal/videochatt mot personens vilja

Kom ihåg!

Om sexuella trakasserier ständigt pågår utan att någon säger ifrån, så kan dessa beteenden till slut upplevas som normala. Det finns då en risk att beteendena blir en del av vardagen och inte tas på allvar av varken vuxna eller barn och unga. Det är därför viktigt att dessa frågor tas på allvar och att alla vuxna alltid agerar.

Vad kan du göra om du är utsatt eller ser någon som blir utsatt?

Det är du som blir utsatt som bestämmer var din gräns går för vad som är okej eller inte. Ingen har rätt att utsätta dig för sexuella trakasserier och det är inte din skyldighet att se till att det slutar. Men om du kan är det är viktigt att du berättar för den som trakasserar att hen ska sluta och att du pratar med en vuxen.

Fler exempel på vad du kan göra:

  • Säg stopp eller hämta en kompis och säg ifrån tillsammans!
  • Berätta för en vuxen vad som hänt. Vuxna har en skyldighet att hjälpa dig. Är det i skolan, berätta för en lärare, mentor eller personal inom elevhälsa (de har tystnadsplikt).
  • Kom ihåg, det är aldrig ditt fel att någon annan inte respekterar din gränssättning.

Vad har skolan för ansvar?

På samma sätt som det råder förbud mot mobbning i skolan så gäller även förbud mot alla former av sexuella trakasserier mot barn och elever. När skolan får veta att en elev utsatts eller utsätter någon för sexuella trakasserier ska skolan utreda vad som har hänt och ta fram en handlingsplan för att få stopp på trakasserierna.

Läs mer om råd till dig som utsatt och om skolans ansvar under temat Att vara utsatt för mobbning.