Kunskap och stöd

Rasism

Friends kartläggningar visar att både på mellan- och högstadiet handlar de vanligaste trakasserierna om etnicitet. Rasism och dess konsekvenser skadar barns psykiska och fysiska hälsa och kan leda till kronisk stress bland barn, vilket påverkar så väl förutsättningar för inlärning som möjligheter till att leva ett hälsosamt liv. Det är därför viktigt att vi skaffar kunskap och vågar prata om rasism.

Vad är rasism?

Rasism är ett komplext fenomen, men kortfattat skulle en kunna säga att rasism och rasismens uttryck är sociala konsekvenser av att historiskt ha kategoriserat människor enligt raser och tillskrivit dessa olika attribut.

Rasism kan ta sig uttryck på många olika sätt. Det kan handla om verbala kränkningar, vem som får ordet, förutfattade meningar och kommentarer som lätt går obemärkt förbi.

Fem tips till vårdnadshavare om hur du pratar med barn och unga om rasism

Vi måste prata om rasism

I det här avsnittet av Vi måste prata samtalar Barakat Ghebrehawariat, föreläsare, och Patrick Konde, sakkunnig på Friends, med Maja Frankel om varför rasism uppstår och hur du tar snacket.

Poddavsnitt:

Skolpsykologen Hanna Wallensteen om effekter av rasism

Hur hanterar vi en situation där vi ser någon annan blir utsatt för rasism? Vilka strategier tvingas barn ta? Och vilka effekter har rasismen på den som blir utsatt.

Poddavsnittet kommer från podden Skolan och rasismen, som ingår i vår webbkurs med samma namn. Där finns också avsnitt med en elev, lärare, skolpsykolog och forskare om olika arbetssätt för att motverka rasism i skolan. Du kan även lyssna på avsnitten på flera ställen där poddar finns.

Webbkursen riktar sig främst till skolpersonal men du som vårdnadshavare får såklart också gärna ta del av den om du vill veta mer om rasism och hur skolan kan motverka rasism.

Lyssna på poddavsnittet

Läs mer om webbkursen

 

Rasism kan påverka barnets skolresultat

Friends sakkunniga Patrick Konde om rasism i TV4.

Se inslaget

Skolan och förskolans ansvar

På samma sätt som det råder förbud mot mobbning i förskola och skola så gäller även förbud mot alla former av diskriminering och trakasserier mot barn och elever. När skolan eller förskolan får reda på att ett barn utsatts eller utsätter någon för rasistiska trakasserier eller handlingar måste de skyndsamt utreda och vidta åtgärder för att få stopp på trakasserierna.