Kunskap och stöd

Nätmobbning

På alla ställen där människor finns och där sociala relationer är i fokus kan kränkningar ske, så även på nätet. Det är därför viktigt att vi pratar med barn och unga om detta i förebyggande syfte.

Saker du som vårdnadshavare ska tänka på när ditt barn är på nätet

  • Var en god förebild, fundera på vad du skriver och hur du är på nätet.
  • Skaffa kunskap om de sidor, spel och appar som ditt barn använder.
  • Var nyfiken och ställ frågor om ditt barns liv på nätet. Låt det vara lika självklart att fråga hur det varit i skolan eller på träningen, som att fråga hur det har varit i sociala medier idag.
  • Låt nätet bli en del av det dagliga samtalet och tydliggör att samma regler gäller på nätet som utanför nätet.
  • Förbud mot specifika sidor, spel och appar hjälper sällan. Ha istället en kontinuerlig dialog om barnets användande och närvaro på nätet.

Trygga vuxna är avgörande för att stoppa nätmobbning.


Skolans ansvar när det gäller nätet

Skollagens sjätte kapitel säger att en förskola/skola bland annat har utrednings- och handlingsplikt när ett barn eller en elev anser sig ha blivit kränkt. Det innebär att förskola/skola skyndsamt måste vidta åtgärder för att kränkningar eller mobbning ska upphöra. Dessa skyldigheter gäller när det finns en koppling till skolans verksamhet. Om en elev på skolan kränker en annan elev på nätet under eller efter skoltid, och det påverkar elevens trygghet i skolan, så har skolan samma ansvar som vid en kränkning som äger rum på skolan.

Nätet är en möjliggörande plats för många barn och unga

Där kan de få nya vänner, hålla kontakt med nära och kära men även söka information till skoluppgifter.

Många tror att näthat och nätmobbning är en ungdomsfråga. Men vi vuxna är tyvärr också ofta taskiga mot varandra i sociala medier. I Friends nätrapport (2019) svarar mer än hälften av de unga mellan 13–16 år att de har sett vuxna bete sig illa mot andra vuxna på nätet. Därför är det av stor vikt att vuxna agerar goda förebilder, även på nätet. En av de viktigaste faktorerna för att förebygga kränkningar och mobbning är att det finns trygga vuxna att prata med om något händer.

Läsa hela nätrapporten

Så pratar du med barn och unga om nätet – fem tips!

Vi måste prata om nätet

Barn och unga på nätet – hur tar jag snacket? Ett samtal med Maria Loodberg, sakkunnig på Friends och journalisten Frida Boisen.

Poddavsnitt: Våra barn och nätet

Friends sakkunniga Anna-Carin Wettefors gästar Internetstiftelsens podd Våra barn och nätet i två poddavsnitt:

Avsnitt om nätmobbning
Avsnitt om gaming

Friends tips till gamingföräldrar.

Det vill barn att vuxna ska veta om deras spelande.