Kunskap och stöd om mobbning

Om ditt barn utsätter

Att få reda på att ens barn kränker andra är såklart en jobbig insikt. Som vuxen har du ett ansvar att agera om ditt eller andra barn utsätter någon för mobbning eller annan kränkande behandling. Här hittar du råd om hur du kan agera och stötta ditt barn och information om vad förskolan och skolan har för ansvar.

Fem tips till dig som vårdnadshavare om ditt barn utsätter

  • Prata med ditt barn och fråga hur hen mår. Hur tycker ditt barn det är i förskolan, skolan eller idrottsföreningen?
  • Fråga om det finns vuxna på förskolan, skolan eller idrottsföreningen som ser vad som sker – som ditt barn känner sig trygg med och kan prata med.
  • Stötta ditt barn och skilj på det kränkande beteendet och barnet som person. Men klargör att mobbning aldrig är okej.
  • Ta reda på tillsammans med personal på förskola/skola eller idrottsledare vilket stöd ditt barn behöver för att förändra sitt beteende.
  • Kom ihåg att kontinuerligt prata med ditt barn även när det kränkande beteendet har upphört. Fortsätt att synliggöra ditt barns positiva handlingar och beteenden.

Ditt barn är i en utsatt situation och därför är det viktigt att du hjälper till att hitta positiva sammanhang, även utanför förskolan/skolan. Det kan handla om att hitta andra aktiviteter eller umgås med andra vänner än förskolebarn/klasskamrater. Att lyckas bryta med sin egen negativa roll är mycket svårt. Men när det är gjort, även om det handlar om små steg framåt, är det viktigt att uppmärksamma och uppmuntra barnet. Var tydlig mot personal att du som vårdnadshavare vill samarbeta med förskolan/skolan kring ditt barns situation.

Om det framkommer att ditt barn utsätter andra i en idrottsförening så råder vi dig att du kontaktar barnets tränare och följer samma råd som ovan.

Förskolans och skolans ansvar

Förskolan och skolan har ett ansvar att bryta kränkande beteenden och handlingar mellan barn och elever.

Du kan läsa om förskolan och skolans ansvar vid kränkningar och mobbning under temat: Om ditt barn är utsatt.

Idrottsföreningars ansvar

Även om en idrottsförening inte har samma lagliga skyldighet att motverka och åtgärda mobbning och kränkningar som förskolan/skolan har enligt skollagen, så ska vuxna idrottsledare alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut.

Läs mer under: Kunskap och stöd för idrottsledare

Är du orolig för att ditt barn utsätter andra eller misstänker du att ett barn i din närhet far illa.
Vi ger dig stöd och råd.

Kontakta Friends rådgivning