Kunskap och stöd om mobbning

Frågor och svar om mobbning

Mitt barns klass har problem med mobbning som skolan inte lyckas åtgärda. Vad kan jag göra?

Friends kan ge dig stöd och vägledning för hur du kan samverka med skolan.  

april 21, 2021

Vad har idrottsföreningar för ansvar när de fått veta att ett barn är utsatt för mobbning?

Vuxna idrottsledare ska alltid agera och se till att kränkningar och mobbning direkt får ett slut.

Vad har förskola och skola för ansvar när de fått veta att ett barn är utsatt för mobbning?

Alla som arbetar inom förskole- eller skolverksamhet har ett ansvar att ta reda på varför ett barn upplever sig utsatt.

Hur kan jag som vårdnadshavare få stöd om mitt barn är utsatt för mobbning eller kränkningar?

När ens barn är utsatt kan det ibland behövas stöd och råd från någon utomstående.

När bör förskolan, skolan och idrottsföreningar göra en orosanmälan till socialtjänsten?

Varje vuxen som misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialtjänsten.

april 20, 2021