Kunskap och stöd

Att vara utsatt för mobbning

Det är aldrig ditt fel att du är utsatt. Du har rätt att må bra och att få vara precis som du är. Här hittar du råd om var du kan vända dig om du är utsatt och information om vad skolan har för ansvar.

Råd till dig som är utsatt för mobbning

 • Skolan har ett ansvar att stoppa mobbning som sker i skolan, på väg till skolan eller på nätet och det har koppling till skolan (om ni till exempel går i samma klass).
 • Kom ihåg att du inte behöver ändra dig, det är den som utsatt/utsätter dig som gör fel.
 • Kom ihåg att alla situationer går att förändra, även denna.

Varje år är det cirka tre elever i varje klass som blir utsatta för mobbning

Ingen har rätt att behandla dig på ett sätt som gör att du mår dåligt, känner dig mindre värd eller att du har svårt att försvara dig eller säga ifrån. Det gäller oavsett om det sker bland kompisar i skolan, på nätet, i hemmet eller vid andra aktiviteter på din fritid.

Om du har erfarenheter av mobbning ska du inte behöva bära på de erfarenheterna för dig själv. Att behålla jobbiga erfarenheter för sig själv kan skapa mer stress, ångest och dålig självkänsla. Det finns stöd och hjälp att få och du har rätt att må bra och att få vara precis som du är.

Några råd för att berätta om din utsatthet:

 • Berätta för någon som du litar på om din situation. Det kan vara en familjemedlem, en vuxen hemma eller i skolan eller någon annan du känner dig trygg med.
 • Är det svårt att berätta, skriv om dina erfarenheter i ett brev, sms eller mail och ge till en vuxen.
 • Ta hjälp av en kompis och gå tillsammans och berätta för en vuxen i skolan, hemma eller din tränare i idrottsföreningen.
 • Berätta för någon i skolans elevhälsa. Det kan vara en skolkurator eller skolsköterska. De som arbetar i elevhälsan har tystnadsplikt.

Kom ihåg!

Din skola har ett ansvar att se till att ingen blir kränkt eller mobbad. Det gäller både när du är i skolan, på väg till skolan och på nätet om det har med skolan eller relationer i skolan att göra! 

Du kan alltid kontakta Friends råd och stöd och berätta om din situation. Där arbetar sakkunniga som kan lyssna och stötta dig.

Läs mer om råd och stöd

Vad måste skolan göra?

Skolan måste hjälpa dig om du är utsatt för mobbning, det spelar ingen roll hur många gånger det har hänt, en gång är en gång för mycket! Skolan kan aldrig ställa som krav att du ska bevisa din utsatthet för att skolan ska agera.

När vuxna i skolan får reda på att du är utsatt för mobbning så måste skolan:

 • Ta reda på vad som har hänt, det kallas att utreda situationen. Det kan göras på lite olika sätt, ofta brukar skolor se till att få prata med den som är utsatt och den/de som utsätter (om en vet vilka) för att få veta mer om vad som har hänt.
 • Ta reda på varför mobbningen sker och vad vuxna har missat i arbetet med att se till att ingen elev utsätts för mobbning.
 • Arbeta för att stoppa mobbningen.
 • Arbeta för att det som har hänt aldrig ska hända igen. Skolan måste hjälpa dig när du är utsatt för kränkningar och mobbning, det spelar ingen roll hur många gånger det har hänt, en gång är en gång för mycket!

Kom ihåg!

Den som är utsatt avgör när den känner sig trygg igen och när skolan har lyckats med att få stopp på mobbningen och att skapa trygghet igen.

De elever som utsätter andra för mobbning ska få hjälp att bryta de kränkande beteenden och handlingar som görs.

Det här gäller även vid mobbning som sker på nätet och som påverkar en elevs trygghet när den är i skolan.