Kunskap och stöd

Frågor och svar om mobbning i skolan

Vem ansvarar för att arbetsplatsen är trygg och fri från kränkningar och mobbning?

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala.

14 juli 2021

Vad kan jag göra för att minska kränkningar och mobbning?

Det är alltid vuxnas ansvar att stoppa kränkningar och mobbning. Du ska agera skyndsamt när du ser att kränkningar pågår och omedelbart se till att situationen upphör.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när någon blir sämre behandlad eller kränkt och det finns ett samband med en diskrimineringsgrund.

Vad är skillnaden mellan kränkningar och trakasserier?

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna: kön, könsöver...

Friends och Ocean Outdoor uppmanar till kraftsamling mot nätmobbning i ny kampanj

Sociala medier är för många barn och unga ett alldeles självklart inslag i vardagen. Enligt en undersökning får högstadieelever, i snitt, hela 180 notifikationer i timmen fr...

8 juni 2021

Hur kan jag som idrottsledare samarbeta med vårdnadshavare när det handlar om mobbning och kränkningar?

Kommunikation med vårdnadshavare är ytterst viktigt i din roll som ledare för att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande kring kränkningar och mobbning.

26 maj 2021

Vad kan jag som idrottsledare göra om jag får vetskap om att ett barn är utsatt för kränkningar och vilket ansvar har föreningen?

Om situationen pågår framför dina ögon måste du alltid se till att det direkt får ett slut.

Hur kan jag arbeta förebyggande mot kränkningar, trakasserier och mobbning i min förening?

Förebyggande arbete handlar om att arbeta aktivt och långsiktigt för att minska risken för att något negativt ska ske.

Varför är det viktigt att alltid agera vid kränkningar?

Om vi inte agerar vid kränkningar kan det tolkas som att beteendet är okej och att det indirekt är ett accepterat beteende.

5 maj 2021

Är det skillnad på mobbning i skolan och på arbetsplatsen?

Nej, mobbning förklaras på samma sätt för såväl barn som för vuxna. Oavsett ålder handlar mobbning om återkommande kränkningar från en eller flera personer.