Kunskap och stöd

Frågor och svar om mobbning i skolan

illustration av en elev som läser på ett flygblad

Friends lanserar gratis webbkurs om rasism i skolan

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Därför har Friends tagit fram en kostnadsfri kurs om rasism...

2 oktober 2019

Friends träffade utbildningsminister Anna Ekström

Friends möter utbildningsminister Anna Ekström

Vi besökte utbildningsdepartementet för att överlämna årets Friendsrapport till utbildningsminister Anna Ekström.

15 augusti 2019

två barn har på sig en t-shirt som säljs för att stötta Friends arbete mot mobbning.

T-shirt till förmån för Friends

Modeföretaget me&I stöttar Friends
för ett tryggare samhälle för barn.

14 augusti 2019

barn sitter vid sina bänkar i ett klassrum och räcker upp handen.

Alarmerande siffror om bristande särskilt stöd i skolan

Politiken måste agera. I varje svensk skolklass finns två till tre elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, autismspektrumtillstånd, OCD, dyslexi ell...

2 juli 2019

Friends generalsekreterare Per Leander och

Politiker diskuterade NPF insatser i skolan

Friends och Hjärnfonden bjöd in politiker för att prata om hur skolans arbete kan stärkas för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

13 juni 2019

två personer i ett stall tillsammans med en brun häst.

Stor kartläggning av ridsportledares erfarenheter

Inom projektet Trygga Ledare startar nu en nulägesanalys för att få fram dagens ledares erfarenheter, styrkor och behov.

6 maj 2019

sara damber grundade Friends och är ordförande i Friends styrelse

Friends grundare Sara Damber tillbaka som styrelseordförande

Sara Damber har valts till ny styrelseordförande i stiftelsen Friends. Hennes egna erfarenheter av att vara utsatta för mobbning som barn ledde till att hon grundade Friends ...

26 april 2019

Mobbningen ökar – Friends utmanar näringslivet

Flera nationella undersökningar från 2019 visar att mobbning och otrygghet ökar bland barn och unga i Sverige. För att minska mobbningen, och vända den negativa utvecklingen, ...

24 april 2019

tre lärare tittar på en dator.

Friends väljer Learnster som ny lärplattform

Stiftelsen Friends har tecknat avtal med Edtech-företaget Learnster om ny lärplattform. Syftet med lärplattformen är att maximera möjligheterna för Friends att nå ut till si...

5 mars 2019